Artikler

Utviklingen i bruken av Weben og de standardene og protokollene som er tilgjengelig der, har vært jevnt akselererende, og skaper nye muligheter samt fallgruver for bedrifter og organisasjoner som hittil har vurdert nettet som en perifer sak. Dette er nå nødt til å endre seg, spesielt med tanke på at en lov om universell utforming av webtjenester er vedtatt i Norge.

Vi tar sikte på å publisere et sett av artikler som arbeider med de nye utfordringene. Hvis du ønsker å følge med på dette, bør du vurdere å abonnere på lavt volum atom nyhetsfeed (kun på engelsk). Oppdateringer og nyheter finner en på selskapets Linkedin side. Tilbakemelding ved e-post er svært velkommen.

liste over artikler

Vær oppmerksom på at følgende dokumenter tilbys kun på engelsk.

  1. Lenger enn WCAG — HSL fargepaletten — eller faren ved håndhevelse
  2. Tilgjengelighet robotikkens tre lover
  3. Universell utforming og informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Norge